Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: LBRE
Název: Břevniště
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Obec (ZÚJ): Křižany
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 43´ 33.606" sš 14° 52´ 15.347" vd
Nadmořská výška: 415 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Mimo obec, v okolí orná půda a zatravněná plocha, mimo dopravu.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LBREA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 19.07.1993 Datum zániku: 31.05.2003

Mapa umístění lokality