Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: LBPO
Název: Bílý Potok
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Bílý Potok
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 52´ 11.996" sš 15° 14´ 39.998" vd
Nadmořská výška: 620 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Mimo zástavbu, u budovy. Stanice je umístěná v horském údolí.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LBPOM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1971 Datum zániku: 31.12.1993

Mapa umístění lokality