Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LBLI
Název: Blíževedly
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Obec (ZÚJ): Blíževedly
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 36´ 51.534" sš 14° 23´ 26.195" vd
Nadmořská výška: 371 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Volná otevřená krajina, na okraji pole na rovině, mimo obec, vedle málo frekv. místní komunikace, v okolí pole.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LBLIA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 03.04.1993 Datum zániku: 01.04.2003

Mapa umístění lokality