Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LBIL
Název: Bílá
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Bílá
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 58.631" sš 15° 1´ 53.719" vd
Nadmořská výška: 384 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Adm. budova ZD. Komunikační přístupnost z Hodkovic n/M. přes obec Petrašovice s odbočením na obec Bílá po výjezdu z lesního komplexu. Stanice umístěna za rod. domkem č.p. 85 na travnaté ploše.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LBILM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1991 Datum zániku: 31.12.1995

Mapa umístění lokality