Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LAUF
Název: Albrechtice u Frýdlantu
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Frýdlant
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 51´ 56.684" sš 15° 2´ 15.183" vd
Nadmořská výška: 535 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Ve volném rovném terénu mimo zástavbu, za SV okrajem obce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LAUFA Automatizovaný měřicí program
inactive LAUFT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.12.1992 Datum zániku: 31.07.2003

Mapa umístění lokality