Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 28.02.2024 03:43 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: KSOM
Název: Sokolov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Obec (ZÚJ): Sokolov
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Švabinského 1702
356 05 Sokolov
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 10´ 22.169" sš 12° 40´ 22.145" vd
Nadmořská výška: 476 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: vícepodlažní. zástavba (sídliště)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Sídliště na JV okraji města v rohu školního pozemku částečně otevřené, v okolí vysoké panelové domy, ve svahu.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active KSOMA Automatizovaný měřicí program
inactive KSOMd Měření pasivními dosimetry
active KSOMD Měření aktivními samplery
inactive KSOMP Měření PAHs
active KSOM0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 04.04.1993 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality