Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: KSNO
Název: Stráž nad Ohří
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Obec (ZÚJ): Stráž nad Ohří
Klasifikace
Zkratka: B/R/RN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: obytná;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 20´ 30.002" sš 13° 3´ 42.998" vd
Nadmořská výška: 323 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Údolní rovná louka za městem vedle pole a hřiště, nejbližší budova nádraží vzd. asi 100m, 60m od řeky a 50m od žel. trati.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive KSNOA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 18.05.1993 Datum zániku: 26.08.2003

Mapa umístění lokality