Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: KSKL
Název: Skláře
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Mariánské Lázně
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 35.257" sš 12° 42´ 57.863" vd
Nadmořská výška: 540 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Okraj letiště, trvalý travnatý porost, o víkendech (léto) provoz letadel a pohyb osob. Nový typ měřící skříně.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive KSKLM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.05.1996 Datum zániku: 31.03.2003

Mapa umístění lokality