Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: KNAL
Název: Nadlesí
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Obec (ZÚJ): Loket
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 9´ 38.870" sš 12° 45´ 3.430" vd
Nadmořská výška: 621 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Otevřená krajina 150 m za vesnicí na okraji louky - v okolí rovina.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive KNALA Automatizovaný měřicí program
inactive KNALM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.06.1993 Datum zániku: 31.12.2010

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality