Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: KMLK
Název: Mar.Lázně-Krás.Domov
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav Ústí n/L
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Mariánské Lázně
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Léčebné lázně-Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22
353 29 Mariánské Lázně
Tel.: 606956847
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 58´ 23.499" sš 12° 42´ 17.303" vd
Nadmořská výška: 608 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Stanice je umístěna na okraji parku mezi ulicemi Poštovní a Anglickou pod budovou Krásný domov.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active KMLKM Manuální měřicí program
inactive KMLKT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:25.05.1983 Datum zániku:

Mapa umístění lokality