Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: KKLI
Název: Klínovec
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Obec (ZÚJ): Loučná pod Klínovcem
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství

15604 Jíloviště Strnady
Tel.: 257921276
 
E-mail: sramek@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 23´ 48.003" sš 12° 58´ 18.998" vd
Nadmořská výška: 1300 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Mimo zástavbu, na vrcholu kopce, přízemí televizní věže.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive KKLIM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1972 Datum zániku: 31.12.2002

Mapa umístění lokality