Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: KCHM
Název: Cheb
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Cheb
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Mírová
Cheb
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 3´ 57.099" sš 12° 21´ 48.393" vd
Nadmořská výška: 493 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na okraji sídliště, zatravněný pozemek, JZ okraj města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active KCHMA Automatizovaný měřicí program
inactive KCHMd Měření pasivními dosimetry
active KCHMD Měření aktivními samplery
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 15.12.2004 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality