Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: KCHL
Název: Cheb
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Obec (ZÚJ): Cheb
Klasifikace
Zkratka: B/S/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 3´ 53.446" sš 12° 24´ 0.000" vd
Nadmořská výška: 488 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Rovinatý terén vedle letiště, větší louka, část. zpevněný povrch, J od města - bez zástavby.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive KCHLA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 22.01.1994 Datum zániku: 07.10.2003

Mapa umístění lokality