Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: KBUK
Název: Bukovany
Stát: Česká republika
Vlastník: EKOTOXA
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Obec (ZÚJ): Citice
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2
74601 Opava
Tel.: 553696228
 
E-mail: emc@ekotoxa.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 8´ 45.998" sš 12° 35´ 18.998" vd
Nadmořská výška: 481 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Samostatná budka na volném prostranství bažantnice. Rekultivované území bývalého dolu Hlubina cca 1 km jižně od obce Bukovany.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive KBUKM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 29.03.1993 Datum zániku: 31.03.2001

Mapa umístění lokality