Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: JLUK
Název: Lukavec
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Obec (ZÚJ): Lukavec
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 34´ 11.999" sš 14° 58´ 55.998" vd
Nadmořská výška: 167 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna v chem. skříni na JZ kraji intravilánu obce Lukavec na pozemku p. Velety.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive JLUKM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 24.06.1995 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality