Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: JHRI
Název: Hřiště
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Obec (ZÚJ): Přibyslav
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 35´ 18.631" sš 15° 45´ 53.864" vd
Nadmořská výška: 535 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna v chem. měřící skříni v sev. části vesnice Hřiště u Přibyslavi na pozemku Dr. Bukovjana. /cca 200m od obytných stavení/
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive JHRIM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 26.06.1995 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality