Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 11.01.2023 08:28 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: JDUK
Název: Dukovany
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Vysočina
Okres: Třebíč
Obec (ZÚJ): Dukovany
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 5´ 44.106" sš 16° 8´ 4.064" vd
Nadmořská výška: 400 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V areálu profesionální meteorologické stanice Dukovany, SZ od JED.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive JDUKM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 24.06.2003 Datum zániku: 31.12.2012

Mapa umístění lokality