Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HZAB
Název: Zábědov
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Obec (ZÚJ): Nový Bydžov
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 13´ 24.996" sš 15° 28´ 0.002" vd
Nadmořská výška: 228 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice umístěna na kraji obce na zatravněné ploše v areálu ZD.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HZABM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1985 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality