Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HUPI
Název: Úpice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Úpice
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 30´ 25.832" sš 16° 0´ 40.814" vd
Nadmořská výška: 412 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V objektu lidové hvězdárny na J okraji obce ( na kopci). Měření je umístěno v nízké budově ( dílna ), sání SO2 - 2,5 m nad zemí, sání polétavý prach - 1,2 m nad zemí. Od 1.12.1993 bylo měření z technických důvodů přemístěno do hlavní budovy. Od 1.6.95 umístěno v samostatné budce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HUPIM Manuální měřicí program
inactive HUPIT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1977 Datum zániku: 30.06.2007

Mapa umístění lokality