Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.05.2023 04:39 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: HSLV
Název: Slavný
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Obec (ZÚJ): Suchý Důl
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 32´ 17.082" sš 16° 17´ 2.216" vd
Nadmořská výška: 625 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice umístěna ve vrcholové části řídce obydleného údolí.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HSLVM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.12.1996 Datum zániku: 01.07.2007

Mapa umístění lokality