Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HPOL
Název: Polánky
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Obec (ZÚJ): Třebechovice pod Orebem
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 12´ 38.592" sš 16° 1´ 17.570" vd
Nadmořská výška: 246 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Polánky - Mitrov, v budce limnigrafu. Od 1.6.1996 umístěno v samostatné budce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HPOLM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 13.04.1981 Datum zániku: 31.07.2002

Mapa umístění lokality