Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HOHH
Název: Orlické hory-Homole
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec (ZÚJ): Zdobnice
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 16´ 7.346" sš 16° 26´ 25.183" vd
Nadmořská výška: 975 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna ve vrcholové partii Orlických hor na bývalém bunkru, v blízkosti vrchu Homole.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HOHHD Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 23.09.2003 Datum zániku: 21.09.2004

Mapa umístění lokality