Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HLAN
Název: Lanovka
Stát: Česká republika
Vlastník: VÚLHM-Opočno
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Trutnov
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚLHM-Opočno
Na Olivě 550
51773 Opočno
Tel.: 0443/642391
 
E-mail: kacalek@vulhmop.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 33´ 42.006" sš 15° 57´ 25.000" vd
Nadmořská výška: 530 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Chata - terénní laboratoř, odběrová hadička vyvedena ve štítu chaty cca 3m nad povrchem.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HLANM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 31.01.1977 Datum zániku: 30.11.2002

Mapa umístění lokality