Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HLAB
Název: Labská bouda
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Špindlerův Mlýn
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 46´ 13.045" sš 15° 32´ 43.284" vd
Nadmořská výška: 1310 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatná budka na hřebeni ve volné krajině, 200m od Labské boudy. Od roku 2002 budka přesunuta - 100m od Labské boudy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HLABM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1983 Datum zániku: 31.05.2007

Mapa umístění lokality