Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HKLH
Název: Kacákova Lhota
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Obec (ZÚJ): Kacákova Lhota
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 24´ 31.001" sš 15° 25´ 23.999" vd
Nadmořská výška: 252 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice v objektu ZD.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HKLHM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1989 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality