Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HHVL
Název: Havlovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Havlovice 39
542 32 Havlovice
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 29´ 18.005" sš 16° 1´ 48.002" vd
Nadmořská výška: 340 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: mikroměřítko (několik m až 100 m)
Umístění
Soukromý pozemek u sportovního hřiště při základní škole Havlovice.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HHVLM Manuální měřicí program
inactive HHVLP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2020 Datum zániku: 31.12.2020

Mapa umístění lokality