Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2022 03:49 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HHOL
Název: Holovousy
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Obec (ZÚJ): Holovousy
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 042
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 22´ 37.059" sš 15° 34´ 41.047" vd
Nadmořská výška: 321 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Měření je umístěno v samostatné budce v prostorách Výzkumného ústavu ovocnářského ( zámek ). Od 13.4.1995 nová budka.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HHOLM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.08.1986 Datum zániku: 31.03.2003

Mapa umístění lokality