Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: HDOB
Název: Dobruška-Belveder
Stát: Česká republika
Vlastník: VÚLHM-Opočno
Kraj: Královéhradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec (ZÚJ): Dobruška
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 17´ 38.684" sš 16° 9´ 9.783" vd
Nadmořská výška: 284 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Přízemní garáž v rodinném domku, cca 2m nad povrchem terénu.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive HDOBM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 13.03.1994 Datum zániku: 30.06.1996

Mapa umístění lokality