Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: EZMR
Název: Zmrzlák
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Obec (ZÚJ): Osík
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 20.004" sš 16° 16´ 29.999" vd
Nadmořská výška: 266 m
Doplňující údaje
Terén: dno sevřeného, špatně provětrávaného údolí
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V samostatné budce v údolí řeky Desné, v zahradě rod. domku č.p. 266.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive EZMRM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.12.1991 Datum zániku: 31.12.1995

Mapa umístění lokality