Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: EUOR
Název: Ústí n.Orl.- letiště
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec (ZÚJ): Ústí nad Orlicí
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
MS Ústí n. Orlicí - letiště
562 06 Ústí n. Orlicí
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: jan.komarek@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 58´ 49.276" sš 16° 25´ 19.643" vd
Nadmořská výška: 402 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice je umístěna v METEO-zahrádce u letiště.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive EUORD Měření aktivními samplery
active EUORM Manuální měřicí program
active EUORP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 03.01.1996 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality