Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: EUJE
Název: Újezd
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Obec (ZÚJ): Újezd u Sezemic
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 55.997" sš 15° 51´ 38.999" vd
Nadmořská výška: 262 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna ve volné krajině naproti kravínu ZD.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive EUJEM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1985 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality