Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: EPRE
Název: Přelouč
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Obec (ZÚJ): Přelouč
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
 
E-mail: marketa.bajerova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 2´ 35.045" sš 15° 34´ 20.074" vd
Nadmořská výška: 209 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna na travnaté ploše v areálu vodní elektrárny.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive EPREA Automatizovaný měřicí program
inactive EPREM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 06.04.1981 Datum zániku: 30.06.2003

Mapa umístění lokality