Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: ENED
Název: Nedvězí
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Obec (ZÚJ): Nedvězí
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 38´ 4.689" sš 16° 18´ 35.229" vd
Nadmořská výška: 722 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Hřeben, louky, na obvodu obce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ENEDM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1993 Datum zániku: 30.06.2007

Mapa umístění lokality