Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: EKRP
Název: Krásné-Polomka
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Obec (ZÚJ): Krásné
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 18.000" sš 15° 44´ 23.000" vd
Nadmořská výška: 562 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice umístěna ve vrcholové ploše poblíž televizního vysílače Krásné.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive EKRPM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1993 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality