Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: DZIT
Název: Zittau-Ost
Stát: Německo
Vlastník: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Kraj: Sasko-Drážďany
Okres: Zittau
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
 
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 53´ 37.003" sš 14° 49´ 27.998" vd
Nadmořská výška: 230 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Obytná část města - okraj města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active DZITK Kombinované měření
active DZITP Měření PAHs
active DZIT0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1996 Datum zániku:

Mapa umístění lokality