Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: DZIN
Název: Zinnwald
Stát: Německo
Vlastník: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Kraj: Sasko-Drážďany
Okres: Dipoldiswalde
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
 
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 43´ 54.000" sš 13° 45´ 4.999" vd
Nadmořská výška: 877 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Horská stanice.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active DZINA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1996 Datum zániku:

Mapa umístění lokality