Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 14.01.2023 03:35 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: DSCH
Název: Schwartenberg
Stát: Německo
Vlastník: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Aue
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
 
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 33.994" sš 13° 28´ 0.002" vd
Nadmořská výška: 787 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Na nezalesněném vrcholu hory, cca 60m od horské boudy. Vrchol je využíván k turistice. Z druhé strany, za horskou boudou, je parkoviště s příjezdovou komunikací. Horská - vrcholová.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active DSCHK Kombinované měření
active DSCHP Měření PAHs
active DSCH0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1997 Datum zániku:

Mapa umístění lokality