Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: DGOR
Název: Goerlitz
Stát: Německo
Vlastník: Sachsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Kraj: Sasko-Drážďany
Okres: Gorlitz
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: T/U/RCI
EOI - typ stanice: dopravní
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní;průmyslová
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Zeppelin str. 10
Goerlitz
Správce lokality, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
 
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 51° 9´ 21.003" sš 14° 58´ 26.002" vd
Nadmořská výška: 210 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba převážně průmyslem užívané plochy
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Město - ulice - centrum města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active DGORK Kombinované měření
active DGORP Měření PAHs
active DGOR0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1996 Datum zániku:

Mapa umístění lokality