Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: CMLA
Název: Mladošovice
Stát: Česká republika
Vlastník: EKOTOXA
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Obec (ZÚJ): Jílovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/-
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 57´ 18.995" sš 14° 43´ 18.002" vd
Nadmořská výška: 477 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatně instalovaná měřící skříň na volné ploše oplocené zahrady - rozsáhlejší odlesněné místo v komplexu lesů s hájovnou, zahradou, lesní školkou a bažantnicí cca 10 km SV od Borovan.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive CMLAM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.09.1993 Datum zániku: 31.12.1995

Mapa umístění lokality