Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: CKUK
Název: Kuklov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov
Obec (ZÚJ): Brloh
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 55´ 53.947" sš 14° 10´ 57.693" vd
Nadmořská výška: 720 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Samostatná budka na travnaté ploše na okraji zástavby vesnického typu.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive CKUKD Měření pasivními dosimetry a aktivními samplery
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 12.12.2003 Datum zániku: 15.06.2004

Mapa umístění lokality