Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 20.07.2022 04:42 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: CCBA
Název: Č.Budějovice-Antala Staška
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Obec (ZÚJ): České Budějovice
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Antala Staška 1177/32
37007 České Budějovice 7
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 57´ 6.842" sš 14° 28´ 11.699" vd
Nadmořská výška: 386 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Samostatně umístěný vzorkovač na travnaté ploše mezi zástavbou vilové čtvrti.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive CCBAM Manuální měřicí program
inactive CCBAP Měření PAHs
inactive CCBA0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 31.12.2004 Datum zániku: 31.12.2019

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality