Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: BVYK
Název: Vyškov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Obec (ZÚJ): Vyškov
Klasifikace
Zkratka: B/U/RI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;průmyslová
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 16´ 40.003" sš 17° 0´ 0.000" vd
Nadmořská výška: 245 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Střed města, tělovýchovný areál, pivovar 300m, frekventovaná ulice 300m.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive BVYKM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.10.1995 Datum zániku: 31.05.2003

Mapa umístění lokality