Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: BRAS
Název: Ratíškovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Obec (ZÚJ): Ratíškovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 55´ 5.003" sš 17° 9´ 10.999" vd
Nadmořská výška: 154 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna ve volné krajině v samostatné chemické měřící skříni, v areálu živ. farmy Rohatec.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive BRASM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1996 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality