Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: BOSL
Název: Oslavany
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
Obec (ZÚJ): Oslavany
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 7´ 25.001" sš 16° 20´ 10.000" vd
Nadmořská výška: 242 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Zahrada ZŠ.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive BOSLM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.08.1972 Datum zániku: 30.03.2003

Mapa umístění lokality