Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: BHOD
Název: Hodonín
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav Ostrava
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Obec (ZÚJ): Hodonín
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno
Tel.: 543 423 344
 
E-mail: david.marek@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 51´ 26.197" sš 17° 7´ 53.003" vd
Nadmořská výška: 170 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna v areálu děstkého domova v Jarošově ul.č.1. Je ze tří stran obklopena bytovou zástavbou, na západní stranu má průhled do parku. Stavební úpravy domu v okolí stanice v letním období 2011 (zvýšené půlhodinové koncentrace PM10 od 23.6. do 24.9.).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active BHODA Automatizovaný měřicí program
active BHODP Měření PAHs
active BHOD0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.04.1994 Datum zániku:

Mapa umístění lokality