Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: BBOH
Název: Brno-Húskova ul.
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Obec (ZÚJ): Brno
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Gorkého 6
602 00 Brno
Tel.: 543 423 344
 
E-mail: david.marek@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 11´ 0.004" sš 16° 38´ 29.003" vd
Nadmořská výška: 205 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
V zahradě psychiatrické léčebny ve městě. Veličiny PAHs, BaA, BbF, BaP, FLU, PYR, CRY, BkF, I123cdP, DBahA, BghiPRL, PAHs, FEN, A se měří v dané lokalitě (areál PL) Krajská hyg. stanice samostatně měřícím vozem Horiba.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive BBOHM Manuální měřicí program
inactive BBOHP Měření PAHs
inactive BBOHT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 09.08.1982 Datum zániku: 31.12.2005

Mapa umístění lokality