Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: BBLA
Název: Blansko
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Obec (ZÚJ): Blansko
Klasifikace
Zkratka: T/S/RC
EOI - typ stanice: dopravní
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 21´ 49.282" sš 16° 39´ 0.575" vd
Nadmořská výška: 280 m
Doplňující údaje
Terén: dno sevřeného, špatně provětrávaného údolí
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Střed města Blanska, sevřené údolí, průmyslová, bytová, patrová nástavba, hl. silnice Brno - Boskovice 20m (hlavní průtah), velká křižovatka 20m.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive BBLAM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1997 Datum zániku: 30.03.2003

Mapa umístění lokality