Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: BBMAA, PM₁₀

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
27.10.2012 26.04.2019 Environnement SA, MP101M 25
27.04.2019 26.04.2019 FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu 88