Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: TOREK, PM₁₀

Aktualizováno: 06.01.2022 03:45 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.01.2009 Grimm Aerosol Technik, #180 27