Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Měřicí přístroje: BBMVA, PM₁₀

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Číslo přístroje Poznámka
01.12.2007 10.12.2008 Grimm Aerosol Technik, #180 27